Tietoa putoamissuojainten määräaikaistarkastuksista
sekä ladattavat tarkastuslomakkeet 

Putoamissuojaimet tulee EU-alueella tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta määräajoin.
Ladattavissa määräaikaistarkastuslomakkeissa havainnollistamme kuvin, milloin suojaimet pitää hylätä tarkastuksessa.
Suomenkieliset lomakkeet auttavat sinua määräaikaistarkastuksen tekemisessä.
 

Lomakkeilta löydät esimerkkikuvia kuluneista suojaimista, jotka tulee poistaa käytöstä

Päätelenkki on vaurioitunut. Koussi ja kutistepinta puuttuvat osittain.
Tikkaus ja köysi ovat kuluneet ja merkintälappu on lukukelvoton.


 

 

 

 


Kiinnityspisteessä on leikkausjälkiä, se tulee poistaa käytöstä.  

 

Lataa Edelrid-määräaikaistarkastusohjeita:

Edelrid-köysientarkastuslomake >
Edelrid Belay Devices >
Edelrid Carabiner >
Edelrid Crampons >
Edelrid Energy Absorber System >
Edelrid Harness Push Button Triple Lock Buttle >
Edelrid Harness >
Edelrid Helmets >
Edelrid Ice Tools >
Edelrid Nuts and Steel Wire >
Edelrid Rope >
Edelrid Slings, Tape, Lanyards >

 

Lataa CT-määräaikaistarkastusohjeita: 

CT- tarkastajamateriaali (102 sivua) yhtenä tiedostona >
Yhden tuotteen CT-määräaikaistarkastuspöytäkirja >
CT-määräaikaistarkastuspöytäkirja useammalle tuotteelle > 

 

CT-metallituotteet

Ankkurijakajat >
Ankkurilehdet >
Laskeutumiskasit >
Leikarit >
Ruuvikiinnikket >
Steel Ankor vaijeriraksit >
Sulkurenkaat >
Taljapyörät >
Up Lock lukkiutuva tuplataljapyörä >
Up You Go taljapakkaukset >

 

CT-kuitutuotteet

Finch/Finch+ liitosköydet >
Flex ABS 140 liitosköydet >
Loop Ankor sling nauhalenkit >
Köydet >
SKT Lifeline putoamisenpysäyttävä köysi 10m >
Valjaat >

 

CT- köysitarraimet ja laskeutumislaitteet

Easy Access köysitarrain >
Easy Rescue rulla&ankkuri >
Easy Speed putoamisenpysäyttävä köysitarrain >
Nousukahvat ja nousutarraimet >
RollnLock lukkiutuva köysitarrain >
SKC Evo putoamisenpysäyttävä vaijeritarrain >
SKR-2 putoamisenpysäyttävä köysitarrain >
Sparrow 200 ja 200R laskeutumislaitteet >

 

CT-kypärät

CT-kypärien määräaikaistarkastuslomake >

 

Putoamissuojauksen kolme kovaa!
CT, Edelrid ja IKAR
-suojainvalmistajat muodostavat kattavat putoamissuojainpakkaukset erilaisiin työtehtäviin


Vandernet Oy:n maahantuomien henkilösuojainmerkkien maksimieliniät:

Huom! Putoamissuojainten tunnistelappuun tai tarkastuspöytäkirjaan kannattaa kirjoittaa käyttöönottopäivä.
Näin tarkastaja tietää tuotteen todellisen maksimikäyttöiän.
Jos esim. 2020 valmistettu tuote otetaan käyttöön 2024, niin tarkastaja huomioi tämän määräaikaistarkastusten aikataulussa.

 

 

 


CT - Climbing Technology -tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Muovista ja kuiduista valmistetut tuotteet:
12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja Suomessa:
Kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

 

 

 

 

Edelrid-tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Muovista ja kuiduista valmistetut tuotteet:
14 vuotta (= 4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä = yhteensä enintään 14 vuotta) valmistuspäivämäärästä.

Valtuutettu tarkastaja Suomessa:
Kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.
Tarkastajasivusto:
www.gearpilot.de >

 

IKAR-tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Valjaat:
12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Liitosköydet, ankkurinauhat ja muut kuidusta valmistetut tuotteet:
10 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 8 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja:
Suomessa kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

Kelautuvat turvatarraimet, nousu- ja laskeutumislaitteet, vinssit yms. mekaaniset laitteet:
10 vuotta valmistuspäivämäärästä, jonka jälkeen käyttöikää voidaan vielä pidentää kymmenen vuoden jaksoittain tehtaalla suoritettavalla erikoistarkastuksella
(kustannuksien kannalta järkevää vain kaikkien suurimmille tarraimille).

Ikar-turvatarrainten valtuutetut määräaikaistarkastajat ja huoltopisteet: 

Jatri Oy
Karantie 2, 02630 Espoo
Puh: 040 580 4552
jatri@jatri.fi 

Temrope Oy
Ukonkivenpolku 2 G 54, 01610 Vantaa
Puh: 040 144 0287
teemu.tapaninen@temrope.fi

Kärnä Oy
Uurontie 21, 81100 Kontiolahti
Puh: 010 439 9430
esa.karna@karnaoy.fi

Safeguard Engineering Oy
Tillinmäentie 1 E, 02330 Espoo
Puh: 050 471 1731
alexander.heinonen@safeguard.fi

Würth Oy /Huolto
Kynttilätie 1, 11710 Riihimäki
Puh. 010 308 6721 (huolto)
huolto@wurth.fi 

 

 

Yleistä määräaikastarkastamisesta

Putoamissuojaimet tulee EU-alueella tarkistaa valtuutetun pätevän tarkastajan toimesta määräajoin. Suoranaisesti tarkastusvelvollisuus koskee vain putoamissuojaimia (EN365-standardin vaatimus), mutta käytännössä koska työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia henkilösuojaimen asianmukaisesta kunnosta, niin vastaavanlaisia toimintatapoja tulee soveltaa myös muihin henkilösuojaimiin, erityisesti III riskiluokan (kuolemalta ja vammautumiselta suojaavat) henkilösuojaimiin.

Putoamissuojainten tarkastusvaltuutuksen saa useiden eri valmistajien ja maahantuojien varusteille käymällä Työterveyslaitoksen tarkastajakurssin ja ylläpitämällä tarkastusvaltuutusta uusimalla kurssin määrävälein. Kiinteästi asennettuja järjestelmiä ja kelautuvia turvatarraimia tarkastaakseen on aina oltava valmistajan valtuutus.

Yritykselle henkilösuojaimista koituvia elinkaarikustannuksia voidaan alentaa merkittävästi, kun arkistointi ja sarjanumeroiden seuranta hoidetaan organisoidusti. Tällöin määräaikaistarkastaminen ja varusteiden vanhenemisseuranta tehostuu ja virheiden mahdollisuus pienenee. Tiedon organisointiin ja tallentamiseen on tarjolla valmiita kaavakkeita, etäluettavia NFC (RFiD) järjestelmiä, mobiilisovelluksia jne. Tärkeää on ottaa kaikista suojaimista sarjanumerot talteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jolloin työnantajankin on helppoa selvittää onko käytössä maksimi käyttöiän ylittäneitä henkilösuojaimia.

 

- Me Vandernetissä tunnemme suojaimet ja säädökset,
järjestämme koulutuksia ja olemme tukenanne
kaikessa putoamissuojaukseen liittyvässä.
Ota yhteyttä!

Pasi Halmisto
Myynti ja henkilösuojainkoulutukset
Puh. 0400 429 291
pasi.halmisto@vandernet.com

 

Lainaus Valtioneuvoston asetuksesta koskien työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkistamista

"38 §
Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku. Sen tulee sisältää havainnot työvälineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista, sekä niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut tarpeelliset ohjeet. Lisäksi sen tulee sisältää tarkastajan arvio siitä, koska seuraava määräaikaistarkastus tai perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää. Pöytäkirjaan tulee merkitä viimeisen perusteellisen tarkastuksen päivämäärä.
Pöytäkirjat on säilytettävä työvälineen käyttöiän ajan. Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana. Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen.”


Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403 >
 

 

Tarkastusvälin määrittäminen

Tarvittava tarkastustiheys määritetään yrityksen tekemässä tai teettämässä riskienarvioinnissa sen mukaan kuinka vaativaa käyttö ja olosuhteet ovat.
Valmistajien suositukset tarkastusväliksi löytyvät yleensä käyttö- ja takuuohjeista. Useimpien suojainten määräaikaistarkastus suositellaan suoritettavaksi vähintään 12 kk välein.

On aiheellista huomioida, että vaativat mm. kemikaaleja, teräviä metallisiruja tai korroosioelementtejä sisältävät käyttö- tai säilytysolosuhteet saattavat lyhentää  määräaikaistarkastus- tai varusteiden uusintavälin vain päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Asia tulee käydä ilmi työtehtäväkohtaisesta riskienarvioinnista, joka on työpaikalta pyydettäessä löydyttävä dokumentoituna. Kiinteästi asennettavien järjestelmien tarkastusvälin määrittää asentaja käyttöolosuhteiden mukaan.

 

Lisätieto kansainvälisissä tehtävissä liikkuville käyttäjille

Amerikkalaisen ANSI/ASSE Z359 -standardin osio "Ohjatun putoamissuojausohjelman vähimmäisvaatimukset" määrittää, että käyttäjän on tarkastettava omat varusteensa ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Lisäksi pätevän henkilön - joka ei saa olla ko. varusteen käyttäjä - on tarkistettava varusteet vähintään vuoden välein.

 

Valmistajakohtaiset henkilösuojainten maksimieliniät

Valmistajan määrittämä maksimielinikä on tärkeää ottaa huomioon suojainten hankintaa suunniteltaessa ja pitkän jänteen budjetoinnissa, kun lasketaan yritykselle koituvia kokonaiskustannuksia. Esim. 10 vuoden maksimieliniän suojain tulee lähes aina kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi kuin hankintahinnaltaan edullisempi lyhemmän käyttöiän suojain. Varastointi-iästä voi olla myös merkittivää kustannussäästöä, oli varuste sitten jälleenmyyjällä varastossa tai loppukäyttäjällä käyttämättömänä ennen ensimmäistä käyttöpäivää.

 

Putoamissuojauksen suomenkielinen työkirja

CT - Climbing Technology putoamissuojauksen työkirja on kattava tietopaketti putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskenteleville. Laajasti tietoa riskienarvioinnista, erilaisista tekniikoista sekä EN-standardeista. Työtekniikat esittelyssä suomen kielellä ja tarkoin piirroskuvin havainnollistettuna. Kielinä suomi ja englanti rinnakkain.

Lataa työkirja PDF >


Vandernet Oy
Pälkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com