Peruskoulutus

Säiliötyöskentely

_______________________________________

Tuotekoodi VD6920BT | Sähkönro 6414495

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on valmistaa koulutetut turvalliseen kohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun sekä turvalliseen työskentelyyn ja pelastamiseen säiliöolosuhteissa ja suljetuissa tiloissa.

Sisältö

Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen. Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö. Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu. Turvallinen säiliöön meno ja sieltä poistuminen. Pelastamisjärjestelmän valmistelu ja sen turvallinen käyttö. Vastapainotekniikan perusteet.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä. Koulutus antaa valmiudet osallistua syventävään koulutukseen: tuotenro VD7920AT. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.

Kohderyhmä

Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com