Syventävä koulutus

Pylvästyöskentely

___________________________________

Tuotekoodi VD7924AT | Sähkönro 6433031

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on oppia monipuolisempia ja tehokkaampia liikkumis- ja työskentelymenetelmiä ristikkopylväissä ja hankkia valmius monipuolisempiin pelastusmenetelmiin.

Sisältö

Liikkuminen köysityöskentelymenetelmin. Paripelastamisen syventävä osio. Pelastusvalmiuden monipuolistaminen eri kohteisiin soveltuvaksi.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on pylvästyöskentelyn peruskurssi käytynä. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.

Kohderyhmä

Sähkö- ja teleala ja kaikki muut puupylväissä työskentelevät.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com