Peruskoulutus

Pylvästyöskentely

_____________________________________

Tuotekoodi VD6924BT | Sähkönro 6433024

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on valmistaa koulutetut turvalliseen pylväässä liikkumiseen, työasemointiin sekä työparin pelastamiseen pylväästä.

Sisältö

Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö. Kohteen lähestyminen ja työasemointi. Pylväspelastamisen perusperiaatteet ja harjoittelu. Yksityiskohtaisempi sisältö määritetään pylvästyypin tarkentuessa (puupylväs tai ristikkopylväs).

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä. Koulutus antaa valmiudet osallistua syventävään koulutukseen: tuotenro VD7924AT. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein. 

Kohderyhmä

Sähkö- ja teleala ja kaikki muut puupylväissä työskentelevät

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com