Syventävä koulutus

Pelastaminen

_________________________________________

Tuotekoodi VD7928AT | Sähkönro 6433033

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on oppia monipuolisempia pelastus- ja ankkurointitekniikoita, joilla katetaan laajempia kohdekokonaisuuksia ja varaudutaan ennalta arvaamattomiinkin pelastustilanteisiin. Kurssi soveltuu putoamisvaarallisten alueiden peruspelastusvalmiudet omaaville, jotka haluavat syventää ja monipuolistaa taitojaan.

Sisältö

Ankkuripisteiden tekeminen paikkoihin, joissa ei ole valmiita pisteitä. Ankkuripisteiden jakaminen. Paripelastaminen köysityöskentelyssä. Pelastaminen ylöspäin ja sivulle ahtaassa tilassa. Erilaisten taljausmenetelmien edut ja haitat. Kohteessa suoritettu riskienarviointi ja lähtötasoarviointi määrittää tarkemman sisällön. Sisältö voidaan myös räätälöidä kokonaan tarpeiden mukaiseksi (esim. hiihtohissievakuointikoulutus).

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on pelastamisen peruskurssi käytynä. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein. 

Kohderyhmä

Tehdaspalokunnat, VPK:t, pelastuslaitokset, hiihtokeskusten ja elämyspustojen työntekijät, rope access -köysityöskentelijät ja kaikki muut joilla laajemmista soveltavista pelastusvalmiustaidoista on hyötyä.

Lisätietoja

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com