Syventävä koulutus

Mastotyöskentely

_______________________________

Tuotekoodi VD7922AT | Sähkönro 6433030

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on oppia monipuolisempia ja tehokkaampia liikkumis- ja työskentelymenetelmiä mastoissa ja hankkia valmius monipuolisempiin pelastusmenetelmiin. Koulutuksen käyneellä on edellytykset toteuttaa monipuolisempia mastoissa tapahtuvia työtehtäviä.

Sisältö

Liikkuminen köysityöskentelymenetelmin. Paripelastamisen syventävä osio. Varusteiden taljausmahdollisuudet.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on mastotyöskentelyn peruskurssi käytynä. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein. 

Kohderyhmä

Sähkö-, energia-, ja teleala, rautateiden ylläpito sekä muut käyttäjät jotka liikkuvat paljon kiinteissä tikkaissa ja ristikkorakenteissa.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com