Mastotyöskentely

Peruskoulutus

____________________________________

Tuotekoodi VD6922BT | Sähkönro 6414497

 - Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on valmistaa koulutetut turvalliseen mastossa liikkumiseen, työasemointiin sekä pelastamiseen mastosta.

Sisältö

Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö mastotyön työsuojeluohjeen mukaisin korkeanpaikantyöskentelyn menetelmin. Mastossa liikkuminen ja työasemointi. Mastopelastamisen harjoittelu.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä. Koulutus antaa valmiudet osallistua syventävään koulutukseen: tuotenro VD7922AT. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein. 

Kohderyhmä

Sähkö-, energia-, ja teleala, rautateiden ylläpito, sekä muut käyttäjät jotka liikkuvat paljon kiinteissä tikkaissa ja ristikkorakenteissa.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com