Syventävä koulutus

Köysityöskentely

_________________________________________

Tuotekoodi VD7926AT | Sähkönro 6433032

 - Käytännön koulutusta -

 

Tavoite

Koulutuksen tavoite on oppia vaativampia tekniikoita köysistöissä liikkumiseen ja niissä tapahtuvia pelastustoimia. Koulutus parantaa valmiutta suorittaa monipuolisempia työtehtäviä köysien varassa roikkuen. Suosittelemme osallistumista työparin tai oman työryhmän kanssa.

Sisältö

Ankkuripisteiden rakentaminen vaikeapääsyisiin kohteisiin. Vaikeasti saavutettavien kohteiden lähestyminen ylä-, ala- ja sivusuunnasta köysien avulla. Väliankkureiden ohittaminen köysityöskentelyssä. Pelastaminen köysityöskentelytilanteessa haastavimmista kohteista. Koulutuksen sisältö tarkentuu lähtötason ja koulutettavien tarpeen mukaan.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on köysityöskentelyn peruskurssi käytynä tai muun osoitetun vahvan perusosaamisen (esim. IRATA- tai SPRAT -koulutus käytynä). Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.

Kohderyhmät

Rope access -köysityöskentelijät, teollisuus, pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos, erikoisjoukot, siivoojat, elämyspuistojen rakentajat ja ohjaajat jne.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com