Kaikissa peruskoulutuksissa käydään läpi suojaimien oikea ja turvallinen käyttö sekä putoamisen pysäyttävien ja putoamisen estävien järjestelmien erot. Myös työn tehostamiseen ja työergonomiaan kiinnitetään huomiota.

Kattotyöskentely

Teollisuustyöskentely

Säiliötyöskentely

Pylvästyöskentely

 

Köysityöskentely

 

Mastotyöskentely

Syventävissä koulutuksissa perehdytään monipuolisempiin tekniikoihin, joiden ansiosta työskentely tehostuu ja työntekijä voi tehdä haastavampia työtehtäviä. Koulutettavilla tulee olla peruskoulutus suoritettuna.

Kattotyöskentely

Teollisuustyöskentely

Säiliötyöskentely

Pylvästyöskentely

Mastotyöskentely

Köysityöskentely

Kaikissa koulutuksissa käsitellään pelastamisen ja pelastautumisen perusperiaatteita. Putoamissuojaimia käyttävät työntekijät työskentelevät kuitekin sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarvita nopeaa ja tehokasta pelastamistaitoa. Tästä syystä suosittelemme myös Vandernetin tarjoaamaa koulutusta, jossa keskitytään pelkästään pelastamisen harjoitteluun

Peruskoulutus

Syventävä koulutus

 

 

Vandernet asiakaspalvelu: vandernet@vandernet.com | 020 7418 330