Syventävä koulutus

Kattotyöskentely

__________________________________________________________________

Tuotekoodi VD7916AT | Sähkönro 6433027

- Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on palauttaa mieleen peruskurssilla opittuja asioita, ja oppia toimimaan turvallisesti myös jyrkillä katoilla ja kohteissa, joista puuttuvat ankkurointipisteet. Soveltuu myös vaikeapääsyisten kattotasanteiden koulutukseksi.

Sisältö

Ankkuroitumismenetelmien rakentaminen köysistä, kun valmiit kiinnityspisteet puuttuvat. Elämänlankojen rakentaminen. Turvalliset liikkumismenetelmät jyrkillä katoilla ja kulmien alueilla. Kaksiköysitekniikan perusteet. Pelastussuunnitelman teko. Pelastamisen sekä pelastautumisen toteuttaminen.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on kattotyöskentelyn peruskurssi käytynä. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.

Kohderyhmä

Rakennusteollisuus, lumenpudottajat, kiinteistöhuoltoala, nuohoojat ja kaikki muut katoilla liikkuvat ja työskentelevät.

Lisätiedot

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418 330, vandernet@vandernet.com