Peruskoulutus

Kattotyöskentely

____________________________________________________

Tuotekoodi VD6916BT | Sähkönro 6414478

- Käytännön koulutusta -

Tavoite

Koulutuksen tavoite on valmistaa koulutetut turvalliseen kohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun ja turvalliseen työskentelyyn katoilla sekä opettaa valjaiden kiinnityspisteiden erot työn tehostamisen, työergonomian ja turvallisuuden kannalta.

Sisältö

Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen. Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö. Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu. Kohteen lähestyminen ja siellä työskentely. Roikkumistilanteesta pelastautuminen.

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä. Koulutus antaa valmiudet osallistua syventävään koulutukseen: tuotenro VD7916AT. Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä. Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.

Kohderyhmä

Rakennusteollisuus, lumenpudottajat, kiinteistöhuoltoala, nuohoojat ja kaikki muut katoilla liikkuvat ja työskentelevät.

Lisätietoja

Vandernet asiakaspalvelu, 020 7418330 vandernet@vandernet.com