Tietoa putoamissuojainten määräaikaistarkastuksista
sekä ladattavat tarkastuslomakkeet 

Putoamissuojaimet tulee EU-alueella tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta määräajoin.
Ladattavissa määräaikaistarkastuslomakkeissa havainnollistamme kuvin, milloin suojaimet pitää hylätä tarkastuksessa. Suomenkieliset lomakkeet auttavat sinua määräaikaistarkastuksen tekemisessä.
 

Lomakkeilta löydät esimerkkikuvia kuluneista suojaimista, jotka tulee poistaa käytöstä

Päätelenkki on vaurioitunut. Koussi ja kutistepinta puuttuvat osittain.
Tikkaus ja köysi ovat kuluneet ja merkintälappu on lukukelvoton.


 

 

 

 


Kiinnityspisteessä on leikkausjälkiä, se tulee poistaa käytöstä.  

 

Lataa määräaikaistarkastusohjeita: 

   CT- tarkastajamateriaali (102 sivua) yhtenä tiedostona >

   Yhden tuotteen CT-määräaikaistarkastuspöytäkirja >

   CT-määräaikaistarkastuspöytäkirja useammalle tuotteelle > 

   Beal-henkilösuojainten tarkastajamateriaali >


   Edelrid-köysientarkastuslomake >

 

Lataa määräaikaistarkastuslomakkeita: 

Metallituotteet

     Ankkurijakajat
     Ankkurilehdet
     Laskeutumiskasit
     Leikarit
     Ruuvikiinnikket
     Steel Ankor vaijeriraksit
     Sulkurenkaat
     Taljapyörät
     Up Lock lukkiutuva tuplataljapyörä
     Up You Go taljapakkaukset

 

Kuitutuotteet

     Finch/Finch+ liitosköydet
     Flex ABS 140 liitosköydet
     Loop Ankor sling nauhalenkit
     Köydet
     SKT Lifeline putoamisenpysäyttävä köysi 10m
     Valjaat

 

Köysitarraimet ja laskeutumislaitteet

     Easy Access köysitarrain
     Easy Rescue rulla&ankkuri
     Easy Speed putoamisenpysäyttävä köysitarrain
     Nousukahvat ja nousutarraimet
     RollnLock lukkiutuva köysitarrain
     SKC Evo putoamisenpysäyttävä vaijeritarrain
     SKR-2 putoamisenpysäyttävä köysitarrain
     Sparrow 200 ja 200R laskeutumislaitteet

 

Muut

     Kypärät

 

Lataa putoamissuojainten käyttöhjeita PDF-muodossa > 
 

Putoamissuojauksen kolme kovaa!
Kaikki mitä putoamissuojaukseen tarvitset:

BEAL, Edelrid, CT ja IKAR -suojainvalmistajat muodostavat täydelliset putoamissuojainpakkaukset kaikkiin työtehtäviin.
Me Vandernetissä tunnemme tuotteet ja säädökset, olemme tukenanne kaikkessa putoamissuojaukseen liittyvässä.


Vandernet Oy:n maahantuomien henkilösuojainmerkkien maksimieliniät:

 

 

 


CT - Climbing Technology -tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Muovista ja kuiduista valmistetut tuotteet:
12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja Suomessa:
Kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

 

 

 

 

Edelrid-tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Muovista ja kuiduista valmistetut tuotteet:
14 vuotta (= 4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä = yhteensä enintään 14 vuotta) valmistuspäivämäärästä.

Valtuutettu tarkastaja Suomessa:
Kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.
Tarkastajasivusto:
www.gearpilot.de >

 

BEAL-tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Köydet ja muut kuitutuotteet:
15 vuotta (= 5 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä.

Valtuutettu tarkastaja:
Suomessa kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

Bealin sarjanumerosta näkee valmistusajankohdan seuraavasti:
2 viimeistä numeroa = valmistusvuosi
3 ensimmäistä numeroa kuudesta viimeisestä numerosta = valmistuspäivä
(eli monentenako päivänä kyseistä vuotta tuote on valmistettu)

Esimerkiksi: 
M001268519 = 268:s päivä vuotta 2019.

Köysien sisällä on lanka, jonka väri ilmoittaa valmistusvuoden sekä muovinauha, joka ilmoittaa köyden standardin.

Köyden pätkiminen:
Kun vähäjoustoista työköyttä pätkitään, on kyseessä henkilösuojaimeen tehty muutos ja EN365-standardin myötä asia ohjeistetaan seuraavasti:
1. Alkuperäisen köyden käyttöohjeet tulee monistaa kutakin leikattua köyden pätkää varten
2. Pätkiin merkitään uusi pituus
3. Kopio käyttöohjeista annetaan käyttäjälle
4. Köyden päihin merkitään:

  • Tyyppi A tai B riippuen köyden EN1891-standardin tyypistä
  • Köyden halkaisija (mm)
  • Eurooppalainen standardi (1891)
  • Pituus
  • Tuotantoerän koodi tai muu seurattavuus/jäljitettävyysmerkintä
  • Köyteen liittyvän dokumentin numero ja vuosi, kuvake tai muu merkintä siitä, että käyttäjän tulee lukea käyttöohjeet

 

IKAR-tuotteiden maksimielinikä

Metallista valmistetut tuotteet:
Rajoittamaton

Valjaat:
12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Liitosköydet, ankkurinauhat ja muut kuidusta valmistetut tuotteet:
10 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 8 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja:
Suomessa kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

Kelautuvat turvatarraimet, nousu- ja laskeutumislaitteet, vinssit yms. mekaaniset laitteet:
10 vuotta valmistuspäivämäärästä, jonka jälkeen käyttöikää voidaan vielä pidentää kahden vuoden jaksoittain tehtaalla suoritettavalla erikoistarkastuksella
(kustannuksien kannalta järkevää vain kaikkien suurimmille tarraimille).

Ikar-turvatarrainten valtuutetut määräaikaistarkastajat ja huoltopisteet: 

Jatri Oy
Karantie 2, 02630 Espoo
Puh: 040 580 4552
jatri@jatri.fi 

Temrope Oy
Ukonkivenpolku 2 G 54, 01610 Vantaa
Puh: 040 144 0287
teemu.tapaninen@temrope.fi

Kärnä Oy
Uurontie 21, 81100 Kontiolahti
Puh: 010 439 9430
esa.karna@karnaoy.fi

Safeguard Engineering Oy
Tillinmäentie 1 E, 02330 Espoo
Puh: 050 471 1731
alexander.heinonen@safeguard.fi

 

Yleistä määräaikastarkastamisesta

Putoamissuojaimet tulee EU-alueella tarkistaa valtuutetun pätevän tarkastajan toimesta määräajoin. Suoranaisesti tarkastusvelvollisuus koskee vain putoamissuojaimia (EN365-standardin vaatimus), mutta käytännössä koska työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia henkilösuojaimen asianmukaisesta kunnosta, niin vastaavanlaisia toimintatapoja tulee soveltaa myös muihin henkilösuojaimiin, erityisesti III riskiluokan (kuolemalta ja vammautumiselta suojaavat) henkilösuojaimiin.

Putoamissuojainten tarkastusvaltuutuksen saa useiden eri valmistajien ja maahantuojien varusteille käymällä Työterveyslaitoksen tarkastajakurssin ja ylläpitämällä tarkastusvaltuutusta uusimalla kurssin määrävälein. Kiinteästi asennettuja järjestelmiä ja kelautuvia turvatarraimia tarkastaakseen on aina oltava valmistajan valtuutus.

Yritykselle henkilösuojaimista koituvia elinkaarikustannuksia voidaan alentaa merkittävästi, kun arkistointi ja sarjanumeroiden seuranta hoidetaan organisoidusti. Tällöin määräaikaistarkastaminen ja varusteiden vanhenemisseuranta tehostuu ja virheiden mahdollisuus pienenee. Tiedon organisointiin ja tallentamiseen on tarjolla valmiita kaavakkeita, etäluettavia NFC (RFiD) järjestelmiä, mobiilisovelluksia jne. Tärkeää on ottaa kaikista suojaimista sarjanumerot talteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jolloin työnantajankin on helppoa selvittää onko käytössä maksimi käyttöiän ylittäneitä henkilösuojaimia.

 


Lisätietoja määräaikaistarkastuksista

Pasi Halmisto
Myynti ja henkilösuojainkoulutukset
Puh. 0400 429 291
pasi.halmisto@vandernet.com

 

Lainaus Valtioneuvoston asetuksesta koskien työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkistamista

"38 §
Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku. Sen tulee sisältää havainnot työvälineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista, sekä niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut tarpeelliset ohjeet. Lisäksi sen tulee sisältää tarkastajan arvio siitä, koska seuraava määräaikaistarkastus tai perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää. Pöytäkirjaan tulee merkitä viimeisen perusteellisen tarkastuksen päivämäärä.
Pöytäkirjat on säilytettävä työvälineen käyttöiän ajan. Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana. Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen.”


Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403 >
 

 

Tarkastusvälin määrittäminen

Tarvittava tarkastustiheys määritetään yrityksen tekemässä tai teettämässä riskienarvioinnissa sen mukaan kuinka vaativaa käyttö ja olosuhteet ovat.
Valmistajien suositukset tarkastusväliksi löytyvät yleensä käyttö- ja takuuohjeista. Useimpien suojainten määräaikaistarkastus suositellaan suoritettavaksi vähintään 12 kk välein.

On aiheellista huomioida, että vaativat mm. kemikaaleja, teräviä metallisiruja tai korroosioelementtejä sisältävät käyttö- tai säilytysolosuhteet saattavat lyhentää  määräaikaistarkastus- tai varusteiden uusintavälin vain päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Asia tulee käydä ilmi työtehtäväkohtaisesta riskienarvioinnista, joka on työpaikalta pyydettäessä löydyttävä dokumentoituna. Kiinteästi asennettavien järjestelmien tarkastusvälin määrittää asentaja käyttöolosuhteiden mukaan.

 

Lisätieto kansainvälisissä tehtävissä liikkuville käyttäjille

Amerikkalaisen ANSI/ASSE Z359 -standardin osio "Ohjatun putoamissuojausohjelman vähimmäisvaatimukset" määrittää, että käyttäjän on tarkastettava omat varusteensa ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Lisäksi pätevän henkilön - joka ei saa olla ko. varusteen käyttäjä - on tarkistettava varusteet vähintään vuoden välein.

 

Valmistajakohtaiset henkilösuojainten maksimieliniät

Valmistajan määrittämä maksimielinikä on tärkeää ottaa huomioon suojainten hankintaa suunniteltaessa ja pitkän jänteen budjetoinnissa, kun lasketaan yritykselle koituvia kokonaiskustannuksia. Esim. 10 vuoden maksimieliniän suojain tulee lähes aina kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi kuin hankintahinnaltaan edullisempi lyhemmän käyttöiän suojain. Varastointi-iästä voi olla myös merkittivää kustannussäästöä, oli varuste sitten jälleenmyyjällä varastossa tai loppukäyttäjällä käyttämättömänä ennen ensimmäistä käyttöpäivää.

 

Putoamissuojauksen suomenkielinen työkirja

CT - Climbing Technology putoamissuojauksen työkirja on kattava tietopaketti putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskenteleville. Laajasti tietoa riskienarvioinnista, erilaisista tekniikoista sekä EN-standardeista. Työtekniikat esittelyssä suomen kielellä ja tarkoin piirroskuvin havainnollistettuna. Kielinä suomi ja englanti rinnakkain.

Lataa avuksesi >


Vandernet Oy
Pälkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com